Εκπαιδευτικά Προγράμματα
για Επιχειρήσεις

Διακρίνουμε τις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες σας. Διοργανώνουμε στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Προτείνουμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους κατάρτισης. Δυναμώνουμε τη γνώση σας.

Υποστηρίζουμε με πάθος την διά βίου μάθηση. Πιστεύουμε στην διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων για να γίνονται πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους.

Για το σκοπό αυτό μπορούμε να εφαρμόσουμε ειδικά προγράμματα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών της επιχείρησής σας.

Χρησιμοποιούμε δοκιμασμένα εργαλεία όπως οι συνεντεύξεις, οι ομάδες εργασίας και τα ατομικά ερωτηματολόγια.

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών αναγκών, συνδυάζοντας τις ανάγκες της επιχείρησής σας με τις εξατομικευμένες ανάγκες των υπαλλήλων σας.

Εξετάζουμε το ατομικό και το υπηρεσιακό τους προφίλ και τις προσωπικές τους εκτιμήσεις για τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Έπειτα, καταρτίζουμε σχέδια στοχευμένων ατομικών ή ομαδικών εκπαιδεύσεων και σας προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις.Σε δεύτερο χρόνο, αποτιμούμε την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης στα στελέχη σας.

Τόσο στην εφαρμογή όσο και την αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιήσαμε.

Μπορούμε να οργανώσουμε στοχευμένες – ενίοτε και εξατομικευμένες – εκπαιδεύσεις, στο χώρο που βρίσκεται η επιχείρησή σας, εντός ή εκτός ωραρίου με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα στελέχη σας.

Όσο πιο εξειδικευμένες γνώσεις, όσο καλύτερη κατάρτιση έχει το στελεχιακό σας δυναμικό, τόσο θα αυξάνεται η παραγωγικότητα του και μαζί με αυτή οι πελάτες και τα κέρδη σας.

    Επικοινωνία

    Είμαστε μόνο ένα email μακρυά!
    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

    Ας συνεργαστούμε!