Εκπαίδευση στην Συνδιαλεκτική Ανάλυση 2 & 3 Μαίου Αθήνα | Marina Banic

Σεμινάριο – Εκπαίδευση στην Συνδιαλεκτική Ανάλυση 2&3 Μαίου ΑθήναΗ Ευκαιρία σας να απελευθερωθείτε από τραύματα του παρελθόντος, Βασικό Σεμινάριο – Εργαστήριο στην Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Transactional Analysis). Το Σεμινάριο – Εργαστήριο αποτελείται από θεωρητική εισαγωγή, παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη, ομαδική εργασία και συζήτηση.

Το Soleas Training Solutions, η Better World και το Διεθνές Ινστιτούτο Transactional Analysis του Βελιγραδίου διοργανώνουν το πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών (EAP) το βασικό σεμινάριο στην Συνδιαλεκτική Ανάλυση στις 2 & 3 Μαίου στην Αθήνα.

H (Συνδιαλεκτική Ανάλυση) Transactional Analysis είναι μία ψυχολογική ιδέα που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά πλάσματα και ότι ένα άτομο είναι ένα πολυπρόσωπο ον που αλλάζει όταν έρχεται σε επαφή με ένα άλλο πρόσωπο στον κόσμο.

Η (Συνδιαλεκτική Ανάλυση) Transactional Analysis είναι μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες της σύγχρονης ψυχολογίας. Ιδρύθηκε από τον Eric Berne, και στηρίζεται στην δημοφιλή θεωρία «γονέας ενήλικας παιδί» που εξελίσσεται ακόμα, σήμερα.

Η (Συνδιαλεκτική Ανάλυση) Transactional Analysis έχει ευρεία εφαρμογή στην κλινική, θεραπευτική, οργανωτική και προσωπική ανάπτυξη σε αρμονία με την επικοινωνία, την διοίκηση, την προσωπικότητα τις σχέσεις και την συμπεριφορά.

Εάν είστε εργαζόμενος, γονέας, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, υπνοθεραπευτής, θεραπευτής, σύμβουλος ψυχικής υγείας ή εάν ενδιαφέρεστε για προσωπική ανάπτυξη, η θεωρία της (Συνδιαλεκτικής Ανάλυσης) Transactional Analysis του Eric Berne και των ακολουθών του, θα σας διευκολύνουν στις σχέσεις σας με τους άλλους και στην κατανόηση του εαυτού σας.

Ολοκληρώνοντας το βασικό σεμινάριο στην Transactional Analysis (Συναλλακτική Ανάλυση), οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένα από την EATA και την ITAA, μια ευρωπαϊκή και μια διεθνή ένωση TA και όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους για την πιστοποίηση τους ως Ψυχοθεραπευτές από τον EAP (Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών)

Κατά τη διάρκεια του 101 βασικού μαθήματος θα μάθετε:

Βασικές γνώσεις στη Συναλλακτική Ανάλυση που βασίζονται στην κατανόηση συγκεκριμένων προβλημάτων και στόχων στην επικοινωνία: ΤΑ κανόνες για συνεργατική επικοινωνία και εποικοδομητικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων.
Βασικές έννοιες στη διάγνωση της συναλλακτικής ανάλυσης: καταστάσεις εγώ, συναλλαγές, ανάλυση παιχνιδιών και ανάλυση σεναρίου ζωής.
OK-OK θέση ζωής.
Πώς να κάνετε σαφή επαφή για αλλαγή.
Πώς να μετακινηθείτε από την απροθυμία προς την επιθυμητή κατεύθυνση στην επικοινωνία.
Πώς να αποφύγετε ψυχολογικά παιχνίδια.
Πώς να δώσετε και να λάβετε θετικά και αρνητικά σχόλια. Θεωρία των εγκεφαλικών επεισοδίων.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις αρχές της ΤΑ για να ασχοληθείτε με τα ασυνείδητα σενάρια ζωής / παθητική συμπεριφορά, τα αισθήματα, τους οδηγούς, τις διαταγές .
Πώς να αποφύγετε την κάλυψη κρυφών προτύπων στην επικοινωνία και πώς να χειριστείτε το σενάριο της ζωής σας.
Αυτονομία της προσωπικότητας και τρόπος ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων: αυθορμητισμός, ευαισθητοποίηση και οικειότητα.

Κάθε εργαστήριο αποτελείται από θεωρητική εισαγωγή, παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη, ομαδική εργασία και συζήτηση.

Τα μαθήματα και τα πιστοποιητικά είναι κατάλληλα για όσους εργάζονται σε επαγγέλματα φροντίδας όπως ψυχολόγοι, coach, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, υπνοθεραπευτές, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, εναλλακτικοί θεραπευτές, νοσηλευτές, γιατροί και φοιτητές επαγγελμάτων υγείας καθώς και για όσους έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για αυτογνωσία και θεραπεία.

Οι Θέσεις είναι Περιορισμένες.

Τιμή Προσφοράς μέχρι 30 Μαρτίου ΜΟΝΟ 250 ευρώ συν ΦΠΑ

Κανονική τιμή 300 ευρώ συν ΦΠΑ

Για κράτηση Θέσεων Αθήνα: Better World

Θεοδώρα Παπαντωνάκη
Τηλ.(+30) 213 043 9673
Κιν. (+30) 6936 527.527
Εmail: info@better-world.gr

 

ENGLISH VERSION

Soleas Training Solutions & Better World in co-operation with International Center for Transactional analysis, Belgrade, an EAP Accredited Training Institute in Psychotherapy starts EAP Accredited Training in TA in Salonika for becoming CTA – Certified Transactional analysts and to get ECP – European Certificate for Psychotherapy.

Training starts 2 and 3 of May in Athens with 101 Basic courses in TA

Transactional Analysis-TA is a powerful tool for psychotherapists and specialists of human relations. By applying TA methods specialists can improve diagnosis and methods to meet specific needs of patients.

TA can be used also for building functional relationships, as well as for resolving problems and obtaining goals.

Attending workshops participants can learn TA concepts and communication skills and to experience throughout exercises how to apply TA.

Completing 101 Basic courses in Transactional Analysis, participants will obtain EATA Certificate for basic 101 courses in TA recognized by EATA and ITAA, European an International TA association.

During 101 Basic COURSE you will learn among other fundamental TA concepts:

Basic knowledge in Transactional Analysis, which is based on understanding specific problems and goals in communication: TA rules for cooperative communication and constructive way for solving problems.
Basic concepts in Transactional Analysis for diagnosis: ego-states, transactions, games analysis, and life script analysis.
OK-OK life position.
How to make clear contact for change.
How to shift from the unwilling to the willing direction in communication.
How to avoid psychological games.
How to give and receive positive and negative feedback. Theory of strokes.
How to use TA principles to deal with unconscious life scripts / passive behaviour, racket feelings, drivers, injunctions/.
How to avoid cover agenda in communication and how to deal with own life script.
Autonomy of personality and how to develop tree capacities: spontaneity, awareness and intimacy.
Each workshop consists of theory input, examples of application in practice, group work, and discussion.

Cost: Early Booking until 30 March only 250 euro Regular prize 300 euro
Dates: Saturday and Sunday 2&3 May
Where: Athens
Tel: Athens tel. (+30) 6936 527.527 Cyprus tel. 70005750

Your Trainer
Marina Banic, TSTA-P

Psychologist (MA in Psychology at Belgrade’s Faculty of Philosophy), CTA Psychotherapist, ECP holder, TSTA trainer & supervisor in Advanced training in TA and Instructor in Basic 101 Course in TA in EATA.

Marina was President of SATA – Serbian association for TA, and Chair of European Connection Committee of EATA- European association for Transactional analysis. She was delegate in EATA Council. She was Language coordinator for EATA exams.

Now she is member of Board of European Association for Psychotherapy – EAP in Vienna.

She is educated in different therapeutic methods and techniques that she integrates with her basic TA orientation.

She has more than twenty-five years of working experience in psychotherapy. For the last 20 years, she has a private practice, in psychotherapy. Her primary orientation is TA and the basic concept in work with clients. She is Director of European Accredited Training Institute ICTA in Belgrade.

She presented many workshops about applying TA Psychotherapy on the conferences in San Francisco, Paris, Timisoara, Zagreb, Podgorica, Ljubljana, and Belgrade.

She runs advanced training in Transactional analysis in Serbia, Montenegro and other countries in Balkans, and she is presenting workshops in EATA summer and winter schools in Europe.

The event is finished.

Date

Μάι 02 - 03 2020
Expired!

Time

10:00
Κατηγορίες