Gallery

Μαθήματα - Αποφοιτήσεις

Μαθήματα - Τάξη Κλινική Υπνοθεραπεία

Παρουσιαση Τεχνικών NLP - Υπνοθεραπείας και Αποφοίτηση

Αποφοίτηση NLP, Κλινική Υπνοθεραπεία -ADVANCE DIPLOMA 2019

Αποφοίτηση Κλινική Υπνοθεραπεία - 2018

Αποφοίτηση Life Coaching - NLP 2017