ΧΡΙΣΤΟΣ Α-Ω: ΛΟΓΟΣ ΔΙΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ OΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2000 ΧΡΟΝΙΑ

Για την εγγραφή σας χρειάζεται να απαντήσετε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις

  Προσωπικά Στοιχεία
  Έχετε παρακολουθήσει το live που πραγματοποιηθηκε στις 12 Μαρτιου 2022 για την Αληθινή Ιστορία του Χριστού και επιθυμειτε να συμμετεχετε στην επανάληψη του; *

  NAIΟΧΙ

  Δεσμεύεστε στην Αρμονική Συνήχηση και Συμπορευση με Σεβασμο προς όλους τους συμμετέχοντες στη Μυητική αυτή Γνωση; *

  NAIΟΧΙ

  Δεσμεύεστε στη μη αντιγραφή, μη εγγραφή, μη ηχογράφηση και μη μεταφορά της Μυητικης Γνώσης σε άλλους, χωρίς την Έγκριση της Σχολής Αειζωίας, επιδεικνυοντας με τον τρόπο αυτό Απόλυτο Σεβασμό και Ιερότητα στο Θείο Δωρο της Γνώσης που λαμβάνετε; *
  NAIΟΧΙ
  Ανήκετε στην Ομάδα του Facebook: Ιδανική Πολιτεία, Πολιτικό Γνώθι Σεαυτον; *

  NAIΟΧΙ