Σε ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σου

Η γνώμη σου μετράει!

  Σύστησε συνοπτικά τον εαυτό σου
  Πρόγραμμα που παρακολούθησες*

  Σε τι στάδιο της ζωής σου ήσουν πριν ξεκινήσεις το Πρόγραμμα μαζί μας;

  Έλαβες αυτό για το οποίο ήρθες αρχικά σε αυτό το πρόγραμμα;

  Τι έχεις Πετύχει μέσω των μαθημάτων μας;

  Ποιο είναι το αποτέλεσμα που πήρες από το πρόγραμμα και πως σε βοήθησε τελικά;


  Ποιο είναι το τωρινό όφελος που αναγνωρίζεις τώρα από την παρακολούθηση των μαθημάτων;


  Αν ήθελες να συστήσεις σε κάποιον φίλο σου την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος, πως θα του περιέγραφες τη Σχολή ή τα προγράμματά μας;


  Πως θα περιέγραφες την συνολική συνεργασία μαζί μας;


  Θα ήθελες να προτείνεις κάτι ως βελτίωση για τα προγράμματά μας;