Σε ευχαριστώ για τη Συνεργασία μας!

Η γνώμη σου μετράει!

  Σύστησε συνοπτικά τον εαυτό σου
  Γιατί επένδυσες στην συνεργασία μας και τι ήθελες να πετύχεις ακριβώς;

  Τι απόλαυσες περισσότερο στην συνεργασία σου μαζί μου;
  Γράψε για την δομή τον τρόπο ή τις κύριες έννοιες

  Ποια συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα πέτυχες στην επιχείρηση ή την δράση που ήθελες μετά την συνεργασία μας. Πως σε έκανε αυτό να νιώσεις;

  Για κάποιον που διαβάζει αυτές τις γραμμές ποια θα ήταν η συμβουλή σου στο τι χρειάζεται να επενδύσει για να λύσει τις ίδιες με τις δικές σου προκλήσεις;

  Αν ήθελες κάτι να αλλάξει ή να προσθέσεις κάτι αναφορικά με τις υπηρεσίες που έλαβες τι θα ήταν αυτό;