Οι Πελάτες μας

Portfolio

Soleas Academy Training Solutions
Διοργάνωση Διεξαγωγής Σεμιναρίων στη τάξη & On Line
Διοργάνωση Διαλέξεων & Ημερίδων
Διαφημιστικά Πλάνα Προώθησης
Διεξαγωγή των Προγραμμάτων στην Ελλάδα:
NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
Life Coaching Program
Hypnotherapy 1st year
Advanced Hypnotherapy with Psychotherapy 2nd year
Σχολή Αειζωίας
Δημιουργία Ιστοσελίδας στην Ελλάδα και την Γερμανία
Δημιουργία Σελίδων στα Social Media
Διαφημιστικά Πλάνα για Ελλάδα & Γερμανία
Branding
Marketing Plan Σχολής
Οργάνωση & Υποστήριξη διεξαγωγής Μαθημάτων
Οργάνωση Ταξιδίων της Σχολής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
Ελίνα Γιαχαλή -Σχολή Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης Ενελπίς
Οργάνωση Μαθητολογίου
Υποστήριξη διεξαγωγής των Μαθημάτων
Εξυπηρέτηση Μαθητών - Πελατών
Logistics Εκπαίδευση Προσωπικού
Tsioumas Clinic & Aesthetic Medicine Training
Δημιουργία Ιστοσελίδων
Εκπαίδευση Προσωπικού
Ε-mail Marketing
Sms Markteting
Μαθήματα Marketing στο πλαίσιο του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο του Camerino
Θάλεια Κωστοπούλου – TK Health Mentor
Branding
Marketing Plan
Δημιουργία Ιστοσελίδας & Social Media
Email Marketing
Υποστήριξη διεξαγωγής των Σεμιναρίων
Arvanitis Clinic - Αρβανίτης Ανδρέας Ιατρός
Δημιουργία & Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
Δημιουργία Σελίδας Social Media
Δημιουργία Λογότυπου
I want to Help Training - Θωμάς Σλάμαρης
Οργάνωση Σεμιναρίων για Προσωπικό Εταιριών
Business Coaching Επαγγελματιών
Σεμινάρια & Στρατηγικές Coaching για Επαγγελματίες Εναλλακτικών Θεραπείων
MR MERLIN
Marketing Plan
Συμβουλευτική και Αντιπροσώπευση στο Εξωτερικό
Οργάνωση Πελατολογίου
Sound Energy Treatment
Κατασκευή Ιστοσελίδας
Δημιουργία πλατφόρμας τρόπου πληρωμών
Δημιουργία Κειμένων copywriting (Ελληνικά και Αγγλικά)
Soleas Academy Training Solutions
Διοργάνωση Διεξαγωγής Σεμιναρίων στη τάξη & On Line
Διοργάνωση Διαλέξεων & Ημερίδων
Διαφημιστικά Πλάνα Προώθησης
Διεξαγωγή των Προγραμμάτων στην Ελλάδα:
NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
Life Coaching Program
Hypnotherapy 1st year
Advanced Hypnotherapy with Psychotherapy 2nd year
Σχολή Αειζωίας
Δημιουργία Ιστοσελίδας στην Ελλάδα και την Γερμανία
Δημιουργία Σελίδων στα Social Media
Διαφημιστικά Πλάνα για Ελλάδα & Γερμανία
Branding
Marketing Plan Σχολής
Οργάνωση & Υποστήριξη διεξαγωγής Μαθημάτων
Οργάνωση Ταξιδίων της Σχολής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
Ελίνα Γιαχαλή -Σχολή Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης Ενελπίς
Οργάνωση Μαθητολογίου
Υποστήριξη διεξαγωγής των Μαθημάτων
Εξυπηρέτηση Μαθητών - Πελατών
Logistics Εκπαίδευση Προσωπικού
Tsioumas Clinic & Aesthetic Medicine Training
Δημιουργία Ιστοσελίδων
Εκπαίδευση Προσωπικού
Ε-mail Marketing
Sms Markteting
Μαθήματα Marketing στο πλαίσιο του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο του Camerino
Θάλεια Κωστοπούλου – TK Health Mentor
Branding
Marketing Plan
Δημιουργία Ιστοσελίδας & Social Media
Email Marketing
Υποστήριξη διεξαγωγής των Σεμιναρίων
Arvanitis Clinic - Αρβανίτης Ανδρέας Ιατρός
Δημιουργία & Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
Δημιουργία Σελίδας Social Media
Δημιουργία Λογότυπου
I want to Help Training - Θωμάς Σλάμαρης
Οργάνωση Σεμιναρίων για Προσωπικό Εταιριών
Business Coaching Επαγγελματιών
Σεμινάρια & Στρατηγικές Coaching για Επαγγελματίες Εναλλακτικών Θεραπείων
MR MERLIN
Marketing Plan
Συμβουλευτική και Αντιπροσώπευση στο Εξωτερικό
Οργάνωση Πελατολογίου
Sound Energy Treatment
Κατασκευή Ιστοσελίδας
Δημιουργία πλατφόρμας τρόπου πληρωμών
Δημιουργία Κειμένων copywriting (Ελληνικά και Αγγλικά)
Soleas Academy Training Solutions
Διοργάνωση Διεξαγωγής Σεμιναρίων στη τάξη & On Line
Διοργάνωση Διαλέξεων & Ημερίδων
Διαφημιστικά Πλάνα Προώθησης
Διεξαγωγή των Προγραμμάτων στην Ελλάδα:
NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
Life Coaching Program
Hypnotherapy 1st year
Advanced Hypnotherapy with Psychotherapy 2nd year
Σχολή Αειζωίας
Δημιουργία Ιστοσελίδας στην Ελλάδα και την Γερμανία
Δημιουργία Σελίδων στα Social Media
Διαφημιστικά Πλάνα για Ελλάδα & Γερμανία
Branding
Marketing Plan Σχολής
Οργάνωση & Υποστήριξη διεξαγωγής Μαθημάτων
Οργάνωση Ταξιδίων της Σχολής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
Ελίνα Γιαχαλή -Σχολή Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης Ενελπίς
Οργάνωση Μαθητολογίου
Υποστήριξη διεξαγωγής των Μαθημάτων
Εξυπηρέτηση Μαθητών - Πελατών
Logistics Εκπαίδευση Προσωπικού

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.