Τι είναι ο NLP, Νευρο Γλωσσικός Προγραμματισμός.

Εισαγωγή στον Neuro-Linguistic Programming (NLP)

Ο όρος, NLP (στα Ελληνικά, Νεύρο Γλωσσικός Προγραμματισμός) επινοήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από τον Richard Bandler (ένα φοιτητή πληροφορικής και θεραπευτή Gestalt), και τον John Grinder (καθηγητή γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο της Santa Cruz). Οι Bandler, μαζί με τον Frank Pucelik και τον Grinder ξεκίνησαν μια διαδικασία γνωστή ως «μοντελοποίηση» που τους έδωσε τη δυνατότητα για τη συστηματική μελέτη τριών αναμφισβήτητα καινοτόμων ψυχοθεραπευτών του κόσμου: του Δρ Milton Erickson, ( θεωρείται ως ο πατέρας της σύγχρονης υπνοθεραπείας) του Fritz Perls, ο οποίος επινόησε την θεραπεία Gestalt μια μορφή ψυχοθεραπείας που ανέπτυξε με τη σύζυγό του Laura Perls στη δεκαετία του 1940 και του 1950 και την Virginia Satir, την «μητέρα» της σύγχρονης οικογενειακής θεραπείας.

Στην πραγματικότητα, οι τρεις τους πέρασαν σχετικά πολύ λίγο χρόνο με τον Δρ Erickson και πολύ περισσότερο με την Δρ Satir, το οποίο σπάνια αναφέρεται στην βιβλιογραφία του NLP (αν και αυτό αλλάζει κάπως με το πέρασμα του χρόνου).
Το NLP είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό παράγωγο του έργου του ανθρωπολόγου, Gregory Bateson του γλωσσολόγου Νόαμ Τσόμσκι και πολλών άλλων.
Οι τρεις τους ήθελαν να μάθουν τι κάνει αυτούς τους αξιοθαύμαστους θεραπευτές τόσο αποτελεσματικούς, ώστε να κατανοήσουν, να συστηματοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν άλλους στις προσεγγίσεις τους.

Οι βασικές αρχές του NLP δεν είναι νέες, είναι φυσικές ανθρώπινες συμπεριφορές και όλοι τις κάνουν (αν και ως επί το πλείστον ασυνείδητα και αντιφατικά) … αλλά το NLP τις έχει συγκεντρώσει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να διδαχθεί εύκολα.
Πώς μπορεί να βοηθήσει NLP;

Το NLP είναι ένας χρήσιμος τρόπος σκέψης για την ανθρώπινη επικοινωνία και επειδή συνδέεται στενά με διάφορα ψυχολογικά «θεραπευτικά» μοντέλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τέτοιο αν και δεν είναι αυτός ο σκοπός της δημιουργίας του. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στο περιβάλλον μας, όπου υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μια επαγγελματική γραμμή μεταξύ «συμβουλευτικής» και «θεραπείας».
Προς όφελός μας, το NLP έχει επωφελείς χρήσεις σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα εφαρμογών, όχι μόνο στο θεραπευτικό περιβάλλον αλλά και χρήσεις οι οποίες επιτρέπουν αυξημένη ευαισθητοποίηση και έλεγχο του εαυτού, καλύτερη εκτίμηση και κατανόηση των υποκειμενικών πραγματικοτήτων των άλλων και την επακόλουθη συμπεριφορά τους, το οποία με τη σειρά του επιτρέπει την αυξημένη κατανόηση και συμπάθεια. Χρησιμοποιώντας το ως ένα εργαλείο (και όχι ένα σύστημα πεποιθήσεων) μπορεί να βελτιώσει σταδιακά την κατανόηση και την αποτελεσματικότητα σε όλες σχεδόν τις καταστάσεις επικοινωνίας.

Μπορούμε να πούμε όσο αφορά την επικοινωνία ότι: Με την χρήση του NLP παράγουμε αποτελέσματα μέσω επικοινωνιακών συμπεριφορών. Αν αυτό που κάνεις δεν παράγει τα αποτελέσματα που θέλεις … είναι σημαντικό να κάνεις κάτι διαφορετικό.
Όταν εφαρμόζονται σε μια ορθολογική, με σεβασμό και σωστή βάση οι αρχές του NLP μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν μια πιο αποτελεσματική βοήθεια σε άτομα με προβλήματα στη ζωή τους, με τρόπους που μπορεί να είναι απλούστεροι, ποιο γρήγοροι, πιο αυτό-κατευθυνόμενοι και συχνά λιγότερο διεισδυτικοί από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει πολύ καλά σε συνδυασμό με άλλα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, το οποίο ήδη γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς τις ποιο πολλές φορές οι ψυχοθεραπευτές να γνωρίζουν ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν είναι του NLP.

Χαράλαμπος Σολέας, εκπαιδευτής Υπνοθεραπείας, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, Ενεργειακών Θεραπειών και Σεμιναρίων Προσωπικής Ανάπτυξης.

Ο Χαράλαμπος Σολέας είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Υπνοθεραπείας, Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP), Ενεργειακών Θεραπειών και Σεμιναριών Προσωπικής Ανάπτυξης και πρόεδρος του Συνδέσμου Υπνοθεραπευτών Κύπρου και του Ι.Ψ.Ε. Ινστιτούτου Ψυχολογικών Ερευνών Κύπρου ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού μέσω του οποίου προσφέρει όλα όσα γνωρίζει στους συνανθρώπους του.