Η λέξη «τσάκρα» είναι σανσκριτική, σημαίνει τροχός ή δίνη και και αναφέρεται σε κάθε ένα από τα επτά ενεργειακά κέντρα εκ των των οποίων αποτελείται η συνείδηση μας, το ενεργειακό μας σύστημα.

Τα τσάκρα, ή ενεργειακά κέντρα, λειτουργούν ως αντλίες ή βαλβίδες, ρυθμίζοντας την ροή της ενέργειας στο ενεργειακό μας σύστημα. Η λειτουργία των τσάκρα αντανακλά αποφάσεις που παίρνουμε και σχετίζονται με το πως επιλέγουμε να ανταποκριθούμε σε συνθήκες της ζωής μας. Ανοίγουμε και κλείνουμε αυτές τις βαλβίδες όταν αποφασίζουμε τι να σκεφτούμε και τι να αισθανθούμε και δια μέσου ποιού φίλτρου αντίληψης επιλέγουμε να βιώσουμε τον κόσμο γύρω μας.

Τα τσάκρα δεν είναι φυσικά/σωματικά. Είναι πτυχές της συνειδητότητας με τον ίδιο τρόπο που οι αύρες είναι πτυχές της συνειδητότητας. Τα τσάκρα είναι πιο πυκνά από τις αύρες, αλλά όχι τόσο πυκνά όσο το φυσικό σώμα. Αλληλεπιδρούν με το φυσικό σώμα μέσω δύο κύριων οχημάτων, το ενδοκρινικό σύστημα και το νευρικό σύστημα. Κάθε ένα από τα επτά τσάκρα σχετίζεται με έναν από τους επτά ενδοκρινείς αδένες και επίσης με μία ομάδα νεύρων που ονομάζεται πλέγμα. Έτσι, κάθε τσάκρα μπορεί να σχετιστεί με συγκεκριμένα μέρη του σώματος και συγκεκριμένες λειτουργίες εντός του σώματος που ελέγχονται από αυτό το πλέγμα ή με τον ενδοκρινή αδένα που σχετίζεται με αυτό το τσάκρα.

Όλες οι αισθήσεις σου, όλες οι αντιλήψεις σου, όλες οι δυνατές καταστάσεις επίγνωσης, κάθετι που είναι πιθανό να βιώσεις μπορεί να χωριστεί σε επτά κατηγορίες. Κάθε κατηγορία μπορεί να συσχετιστεί με ένα συγκεκριμένο τσάκρα. Έτσι, τα τσάκρα αντιπροσωπεύουν όχι μόνο συγκεκριμένα μέρη του φυσικού σου σώματος, αλλά επίσης συγκεκριμένα μέρη της συνειδητίτητάς σου.

Όταν αισθάνεσαι ένταση στην συνειδητότητά σου, την αισθάνεσαι στο τσάκρα που σχετίζεται με αυτό το τμήμα της συνειδητότητάς σου που βιώνει την ένταση, και στα σημεία του φυσικού σώματος που σχετίζονται με αυτό το τσάκρα. Το που αισθάνεσαι την ένταση εξαρτάται από το γιατί αισθάνεσαι την ένταση. Η ένταση στο τσάκρα ανιχνεύεται από τα νεύρα του πλέγματος που σχετίζονται με αυτό το τσάκρα και μεταδίδεται στα σημεία του σώματος που ελέγχονται από αυτό το πλέγμα. Όταν η ένταση συνεχίζεται για κάποια χρονική περίοδο ή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο έντασης, το άτομο δημιουργεί ένα σύμπτωμα στο σωματικό επίπεδο.

Το σύμπτωμα μιλάει μια γλώσσα που αντανακλά την ιδέα ότι ο καθένας μας δημιουργεί την πραγματικότητά μας, και η μεταφορική σημασία του συμπτώματος γίνεται εμφανής όταν το σύμπτωμα περιγράφεται από αυτήν την οπτική γωνία. Έτσι, αντί να λέει «δεν μπορώ να δω», το άτομο θα το περιέγραφε σαν να εμπόδιζαν τον εαυτό τους να δουν κάτι. «Δεν μπορώ να περπατήσω» σημαίνει ότι το άτομο εμποδίζει τον εαυτό του να απομακρυνθεί από μια κατάσταση στην οποία είναι δυστυχισμένο. Και ούτω καθ’εξής.

Το σύμπτωμα χρησιμεύει να επικοινωνηθεί στο άτομο, δια μέσου του σώματός του, τι έκανε στον εαυτό του στην συνειδητότητά του. Όταν το άτομο αλλάζει κάτι στον τρόπο ύπαρξης, λαμβάνοντας το σήμα που επικοινωνείται από το σύμπτωμα, το σύμπτωμα δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, και μπορεί να απελευθερωθεί, σύμφωνα με οτιδήποτε το άτομο επιτρέπει στον εαυτό του να πιστέψει ότι είναι δυνατό.

Πιστεύουμε ότι τα πάντα είναι δυνατά.

Πιστεύουμε ότι τα πάντα μπορούν να θεραπευτούν. Το ερώτημα είναι απλά πως το κάνουμε.

Η κατανόηση των τσάκρα σου επιτρέπει να κατανοήσεις την σχέση μεταξύ της συνειδητότητας και του σώματός σου, κι έτσι να δεις το σώμα σου σαν έναν χάρτη συνειδητότητας. Σου δίνει μια καλύτερη κατανόηση του εαυτού σου και των γύρω σου.

Οι πληροφορίες υπάρχουν και στο Βιβλίου του Martin Brofman “Όλα Μπορούν να Θεραπευτούν” Εκδόσεις Διόπτρα.