Στο υφεσιακό περιβάλλον της τελευταίας πενταετίας, η πληρωμένη διαφήμιση, για πολλούς είναι πολυτέλεια.

Στο σημείο αυτό, η βελτίωση της επικοινωνίας μας και οι Δημόσιες Σχέσεις καθίστανται πολύτιμες, αν όχι απαραίτητες. Έξυπνη επικοινωνία, αποδοτική προώθηση, ευρεία δημοσιοποίηση ή οποία, με σωστούς χειρισμούς έχει πολύ χαμηλό έως και μηδενικό κόστος.

Μπορούμε να (ξανά) χτίσουμε την εικόνα μας, επιλέγοντας το κατάλληλο λογότυπο συνοδευόμενο από «σπινθηροβόλα» συνθήματα, να χρησιμοποιήσουμε πολλά επικοινωνιακά «εργαλεία» (εταιρικό έντυπο, καλλιέργεια σχέσεων με ΜΜΕ, ανακοινώσεις Τύπου, έρευνα αγοράς), να διοργανώσουμε επιτυχημένες εκδηλώσεις που θα μένουν αξέχαστες και θα γίνονται θέμα συζήτησης, να προλάβουμε τις κρίσεις, αντί να τις διαχειριζόμαστε εκ των υστέρων και να αξιοποιήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους.

Προϋπόθεση όλων αυτών η σωστή χρήση της γλώσσας γιατί…εν αρχή ην ο λόγος. Είτε γραπτός, είτε προφορικός πρέπει να είναι ορθός και αποτελεσματικός. Με σαρκασμό και με χιούμορ, το οποίο λειτουργεί καταλυτικά σε όλων των ειδών τις σχέσεις.

Δυνατότητες έχουμε όλοι. Αρκεί να μπορέσουμε να τις ανακαλύψουμε, να τις αναπτύξουμε και να τις καλλιεργήσουμε, να τις… ποτίζουμε για να καρποφορήσουν.

Κι αν χρειαστείτε …καλλιεργητή, είμαστε κοντά σας!

Μάρκος Μπουγιουκλάκης
Δημοσιογράφος – Σύμβουλος Επικοινωνίας