Έχετε προσέξει ποτέ κάποιον στον οποίο θαυμάσατε τις ικανότητές του ή την ικανότητα του σε οποιαδήποτε τομέα; Έχετε τη δυνατότητα να παράγετε τα ίδια ή ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι κυριότερες αιτίες της αποτυχίας στην προσωπική ζωή και την επιχείρησή μας είναι:

Η Έλλειψη ικανότητας για σωστή επικοινωνία.
Η Έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Περιοριστικές πεποιθήσεις που μας κρατούν πίσω.
Η αποτυχία για ότι αποφασίζουμε να καθοριστεί σαφές και με εφικτά αποτελέσματα.
Αντικρουόμενες κατευθύνσεις και αποφάσεις στη ζωή μας.
Η έλλειψη ικανότητας να οικοδομηθούν σχέσεις ποιότητας.

Όλοι έχουμε απεριόριστες δυνατότητες μέσα μας για να δημιουργήσουμε τα όνειρα που επιθυμούμε, απλά πρέπει να μάθουμε πώς να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές…

Ας δουμε τι μπορούμε να πετύχουμε με τα εργαλεία του Ν.Γ.Π. (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός) συμμετέχοντας σε ένα από τα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Επαγγελματικός τομέας – Για επαγγελματική διάκριση

Δημιουργούμε γρήγορα θετικό κλίμα αποδοχής με τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή.

Εντοπίζουμε τις αξίες, τα κριτήρια, τους περιορισμούς, τα κριτήρια επιλογών και αποφάσεων καθώς και τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι προκειμένου:

Να κατανοούμε το πώς (και γιατί) ενεργούν όπως ενεργούν (Λεκτική και μη Λεκτική επικοινωνία)
Να προβλέπουμε τη συμπεριφορά τους
Να τους παρακινούμε και να τους υποκινούμε
Βελτιώνουμε τις τεχνικές επιρροής μας
Καταλήγουμε εύκολα σε συμφωνία
Να διευθετούμε διαστάσεις απόψεων

Προσωπικοί τομεις – Για βελτίωση της ζωής μας

Να εντοπίζουμε και να επεμβαίνουμε σε “πιστεύω” μας, σε περιοριστικές αποφάσεις και σε συνήθειες που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις και μας αναστέλλουν από τη λήψη των σωστών αποφάσεων και την επίτευξη των στόχων μας.
Να διαμορφώνουμε τις αξίες και τα «πιστεύω» μας έτσι ώστε να είναι συμβατά, να στηρίζουν και να δίνουν ώθηση στις επιδιώξεις και τις προσδοκίες μας.
Να εξαλείφουμε αρνητικά συναισθήματα.
Να αυξάνουμε την αυτοπεποίθηση μας.
Να αναπτύσσουμε και να αξιοποιούμε το δυναμικό μας με τρόπο που να ενισχύει την ενεργητικότητά μας και να δημιουργεί προϋποθέσεις για προσωπική και επαγγελματική πρόοδο.
Να αναπτύσσουμε δεξιότητες για την ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
Να δημιουργούμε και να καλλιεργούμε καταστάσεις ψυχικής ανάτασης και υποκίνησης του ενθουσιασμού.
Να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε και να διατυπώνουμε τους στόχους μας έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την επίτευξή τους.

Μαθήματα NLP / NeuroLinguisticProgramming διεξάγωνται στην Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή από τον Χαράλαμπο Σολέα, διεθνή εκπαιδευτή του NLP που παρέχει λύσεις NLP για μεμονωμένους και εταιρικούς πελάτες.

Στα μαθήματα μας καλύπτουμε όλα όσα χρειάζεστε για να μετατρέψετε τόσο τον εαυτό όσο και την επιχείρησή σας.

Η αλήθεια είναι ότι αν άλλοι άνθρωποι μπορούν και είναι επιτυχημένοι σε οποιαδήποτε από αυτές τις πτυχές, τότε μπορείτε και εσείς, μαθαίνοντας τις σωστές στρατηγικές

Το NLP έχει αναπτύξει ένα σύνολο τεχνικών και αρχών που θα σας διδάξουν πώς να:
Κτίσετε δυναμική αυτοπεποίθηση.
Επικοινωνείτε εύκολα και αποτελεσματικά με όλους.
Διαλύσετε τις πεποιθήσεις που σας περιορίζουν και είχατε μέσα σας από στο παρελθόν.
Δημιουργήσετε καινούργιες ισχυρές πεποιθήσεις για να σας βοηθήσουν να πετύχετε σε κάθε τομέα της ζωής σας.
Βάζετε και να επιτυχαίνετε τα αποτελέσματα που θέλετε πιο εύκολα.
Αντιμετωπίσετε τις συγκρούσεις μέσα σας και να ευθυγραμμισθείτε πλήρως με ότι κάνετε.
Οικοδομήσετε σχέσεις ποιότητας με οποιονδήποτε.

Ποίοι παρακολουθούν τις εκπαιδεύσεις;

Επιχειρηματίες – που θέλουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν, να βελτιώσουν την επιχείρησή τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην παρουσίαση, να μάθουν πώς να πουλούν καλύτερα, άνθρωποι που θέλουν να διαπραγματεύονται καλύτερα.
Καθηγητές – που θέλουν να είναι σε θέση να διδάξουν πιο αποτελεσματικά και να μάθουν μερικές από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους και τις αρχές για την επιτάχυνση της μάθησης, πώς να επικοινωνούν καλύτερα με τα παιδιά και τους συναδέλφους τους, πώς να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εργασία με παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Αθλητές – συχνά έχουμε αθλητές που παρακολουθούν εκπαιδεύσεις μας, καθώς και προπονητές και προσωπικούς εκπαιδευτές. Είχαμε αθλητές που παρακολούθησαν μαθήματα μας και έχουν επωφεληθεί από τη μάθηση του NLP, τόσο στις επιδόσεις τους, αλλά και την προσωπική τους ζωή. Προπονητές μαθαίνουν δεξιότητες ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της προπόνηση τους και για να υπάρξει πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες τους.
Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για Αυτό ανάπτυξη – πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν εκπαιδεύσεις μας επειδή απλά θέλουν να αναπτύξουν τους εαυτούς τους. Παρακολουθώντας την εκπαίδευση NLP Συμβούλου, θα έχετε την ευκαιρία να επιταχύνετε την προσωπική σας ανάπτυξη σε νέα επίπεδα.
Θεραπευτές – πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν εκπαιδεύσεις μας είναι θεραπευτές που συνειδητοποιούν τα τεράστια οφέλη που έχουν οι ισχυρές και αποτελεσματικές τεχνικές του NLP όταν τις προσφέρουν στους πελάτες τους.
Ιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, σύμβουλοι και εναλλακτικοί θεραπευτές έχουν παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις μας στο παρελθόν.

Η κατάρτιση ενός NLP Συμβούλου διδάσκει όλες τις τεχνικές του πυρήνα και τις αρχές του NLP.

Οι προϋποθέσεις του NLP – ισχυρές πεποιθήσεις για την αριστεία.
Η σύνδεση μυαλού-σώματος.
Αρχές για την επιτυχία , το μοντέλο επικοινωνίας.
Αισθητήρια & Αρμονική Σχέση (Rapport).
Πώς να «διαβάζετε» τους ανθρώπους, οι μύθοι της γλώσσας του σώματος.
Πώς να ρυθμίζετε τους άλλους ανθρώπους και να κατανοείτε το συναίσθημα.
Πώς να κτίζετε rapport γρήγορα και εύκολα.
Οικοδόμηση βαθύτερων σχέσεων με άλλους ανθρώπους.

Submodalities: Πώς να αλλάζετε τις έννοιες των εσωτερικών αναπαραστάσεων σας. Σπάστε συνήθειες εύκολα. Σταματήστε να τρώτε φαγητά που δεν χρειάζεστε! Σπάστε περιορίστηκες πεποιθήσεις. Αποκτήστε τον έλεγχο του μυαλού σας!

Αγκύρωση (Anchor): Kυριαρχήστε στα συναισθήματά σας. Δημιουργία «πυροδότησης» μια ισχυρής πηγής. Απαλλαγείτε από τα «κουμπιά» σας! Διώξτε την αναβλητικότητα!

Γλώσσα (Language): Μάθετε τα πρότυπα γλώσσας από τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου. Ανακαλύψτε τη γλώσσα του ασυνείδητου. Μάθετε τα πιο ισχυρά μέσα για να αποσπάσετε πληροφορίες. Ανακαλύψτε πώς να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά με οποιονδήποτε.

Γραμμή Χρόνου (Timeline):
Μάθετε τεχνικές για να ξεπεράσετε αρνητικά συναισθήματα.Διαλύστε περιοριστικές πεποιθήσεις γρήγορα. Ασχοληθείτε με την «ρίζα» των θεμάτων

Μέρη (Parts):
Πώς να ασχοληθείτε με συγκρούσεις. Το μοντέλο διαπραγμάτευσης.Ευθυγραμμίστε τον εαυτό σας για επιτυχία.

Στρατηγικές (Strategies):
Ανακαλύψτε την χρησιμοποίηση βασικών προτύπων για την επιτυχία.Ανακαλύψτε πώς οι άνθρωποι πραγματικά παίρνουν αποφάσεις.Πώς να αποκτήσετε στρατηγικές επιτυχίας.

Φοβίες (Fears):
Διώξε φοβίες για πάντα! Kατακτήστε μια φοβία σε λίγα λεπτά!

Υπνωτιστική Γλώσσα (HypnoticLanguage):
Μάθετε τη γλώσσα της επιρροής. Ισχυρά πρότυπα γλώσσα των διαφημιστών!

Ποιά είναι τα αποτελέσματα μετά το NLP;

Ο καθένας θα πρέπει να μπορεί καθορίσει τα αποτελέσματα του, αν θέλει να έχει τα καλύτερα στη ζωή. Αν δεν έχετετα αποτελέσματα που θέλετε, πιθανώς να καταλήξετε με τίποτα! Και αυτό θα μπορούσε να είναι είτε καλό ή κακό– αλλά σίγουρα δεν είνα ιαυτό που πραγματικά θέλετε!

Ο NLP έχει διάφορες διαδικασίες για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν τα αποτελέσματα τους πιο αποτελεσματικά– ένας γενικός οδηγός είναι τα 4 πόδια του NLP–
1.Να γνωρίζετε τι θέλετε
2.Να αναλάβετε δράση τώρα!
3.Να ανακοινώσετε τα αποτελέσματα σας.
4.Να είστε ευέλικτοι και να αλλάζετε τις ενέργειές σας μέχρι να έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε

Η αλήθεια είναι ότι αν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα σε κάθε τομέα της ζωής σας, σχεδόν σίγουρα θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Πραγματικά η κατανόηση αυτών των βημάτων είναι το κλειδί– και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να αφιερώσετε λίγο χρόνο πριν την έναρξη της εκπαίδευσης σας ως NLP Practitioner.

Η εκπαίδευση σας ως Σύμβουλος NLP σας δίνει όλα τα εφόδια που χρειάζεστε για να έχετε τα αποτελέσματα που εσείς θέλετε στην ζωή σας.

Το NLP στις Επιχειρήσεις.

Μερικά απο τα συχνά προβλήματα στα διοικητικά στελέχη που μπορούν όμως να λυθούν εύκολα είναι:

Κακή επικοινωνία.
Χαμηλή ποιότητα σχέσεων.
Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις της προώθησης.
Συγκρούσεις λόγο φτωχών δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης.
Κακές ή φτωχές ηγετικές ικανότητες.
Χαμηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης.

Πως ξεκινά το ταξίδι Σας στον NLP …

Το ταξίδι σας για να έχετε τον έλεγχο της ζωής και τις επιχείρησής σας αρχίζει με την κατάρτιση «Σύμβουλος NLP». Αυτό το ισχυρό μάθημα θα σας διδάξει τις δεξιότητες και τις αρχές που μπορούν να σας βοηθήσουν να κυριαρχήσετε σε κάθε τομέα της ζωής σας. Ο NeuroLinguisticProgramming έχει αυξήσει την δημοτικότητα του τα τελευταία χρόνια, λόγω των εκπληκτικών αποτελεσμάτων που μπορεί να παράγει. Βρίσκοντας την καλύτερη εκπαίδευση είναι απαραίτητο για να πάρετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

xaralampos

Χαράλαμπος Σολέας

Διπλωματούχος Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης